Poribljene vode kojima gospodari ZŠRK

Prošli tjedan obavljeno je poribljavanje na podravskim voda s kojima gospodari Zajednica ribolovnih klubova Koprivnica. Koprivnička Zajednica klubova ove godine poribila je sa 7,5 tona šarana, s tim da je dodatna količina šarana iznad pet kilograma težine puštena u vode …