Poribljene vode kojima gospodari ZŠRK

Prošli tjedan obavljeno je poribljavanje na podravskim voda s kojima gospodari Zajednica ribolovnih klubova Koprivnica. Koprivnička Zajednica klubova ove godine poribila je sa 7,5 tona šarana, s tim da je dodatna količina šarana iznad pet kilograma težine puštena u vode u kojima vrijedi pravilo ulovi-pusti. U te vode pušteno je 360 kilograma šarana. Konzumnog šarana u vode kojima gospodari koprivnička Zajednica pušteno je čak 7,5 tona, no za razliku od prošle godine, kad je pušten šaran vretenac, sad je pušten konzumni šaran.

Cijene ribe od prošle godine odigle su se za 35 posto. Prošle godine cijena konzumnog šarana bila je 20 kuna, a sad je 27. S druge strane, u ribnjačarstvu Crna mlaka cijena šarana vretenca bila je 45 kuna, tako da nam je to financijski bilo previše te smo se odlučili za konzumnog šarana – rekao je Ilvica Sabolić, predsjednik ZSRK-a.

U vode je takoder pušteno 3,3 tone amura, 435 kilograma štuke, 375 kilograma deverika te 70 kilograma smuda.

Zbog poribljavanja na sve vode u gospodarskoj osnovi stavljena je zabrana ribolova za sve vrste riba od trideset dana, dok posebno pravilo vrijedi za štuke, gdje zabrana na pojedinima vodama traje do1 veljače. Na svim jezerima na kojima je poribljeno stavljene su i obavijesti o lovostaju te su ribiči dužni pročitati obavijest i pridržavati se pravila koja vrijede na vodi na kojoj love.

Mjere koje smo propisali nužne su. Najprije da se riba prilagodi novom staništu, je vrlo ranjiva po puštanju. Da bi poribljavanje imalo smisla, moramo dati ribi koja je puštena neko vrijeme za prilagodbu – naveo je Sabolić.

Pozivaju se ribiči da poštuju obavijesti o izvršenom poribljavanju koja se nalaze kod svih poribljenih voda.

Tekst: Podravski list

Foto: Ribolov Koprivnica