U sklopu projekta Drava life postavili edukativne ploče o maloj čigri

Prirodna staništa kao što su šljunčani i pješčani sprudovi, kakve možemo naći na slobodnom toku Drave, dom su nekih veoma zanimljivih, ali i iznimno rijetkih vrsta ptica, kao što je mala čigra. Ova staništa, a time i vrste koje ovise o njima, ugrožena su izgradnjom hidroelektrana, regulacijom rijeke te vađenjem šljunka i pijeska. Jedan od glavnih ciljeva projekta DRAVA LIFE je kroz radove obnove poboljšati dinamiku rijeke, kako bi se počeli stvarati novi šljunčani i pješčani sprudovi te samim time i nova staništa.

Tek je nekoliko europskih rijeka prikladno za stanište male čigre, npr. Loire u Francuskoj, Visla u Poljskoj, Po u Italiji te Sava i Drava u Hrvatskoj. Prema prošlogodišnjim podacima na Dravi obitava samo 4 parova malih čigri. Pored infrastrukture, opstanak male čigre ugrožava i ljudsko ometanje posljednjih gnjezdilišta na šljunčanim i pješčanim sprudovima. Kako bi spriječili uznemiravanje ptica tijekom sezone gniježđenja na rijeci Dravi, partneri u projektu DRAVA LIFE postavili su informativne ploče na šest lokacija duže rijeke Drave u Hrvatskoj.

„Ova ptica, slična galebovima svojim izgledom, savršeno je prilagođena životu na rijekama i lovu na ribe. Karakteristična je po svojem žutom kljunu i nogama. Gnijezdo radi na šljunku, a jaja se izgledom i oblikom uklapaju među kamenčiće te ih je iznimno teško uočiti. Kako bi lokalno stanovništvo, ali i turiste, kajakaše i sve ostale koji svoje slobodno vrijeme vole provoditi na Dravi, upozorili na ove ptice, danas smo na šest lokacija uz rijeku postavili info ploče na kojima se mogu naći najvažnije informacije o maloj čigri, njenoj važnosti, zaštiti i ugroženosti. No najvažnije od svega, molimo ih da ne ometaju ptice i ne hodaju po sprudovima tokom gniježđenja i podizanja mladih“, rekla je Branka Španiček iz WWF Adria.

Ovo je samo jedna u nizu aktivnosti DRAVA LIFE projekta usmjerenog na obnovu ekosustava rijeke Drave pa tako i staništa njenih stanovnika. Važnost zaštite male čigre prepoznali su i ribiči i kajakaši te su pružili potporu u provedbi ove aktivnosti kroz obavještavanje svojih članova.

„Uz očuvanje posljednjih gnijezdećih parova male čigre potrebno je i obnoviti dinamiku rijeke i dopustiti rijeci Dravi da stvara nove šljunčane i pješčane sprudove. Upravo je to glavni cilj projekta DRAVA LIFE,“ zaključila je Španiček.

Partneri su pripremili i publikaciju o maloj čigri, gdje možete saznati više o toj iznimnoj ptici. Publikacija je dostupna na web stranici DRAVA LIFE projekta.

ZŠRK Koprivnica jedan je od partnera uu projektu!

Izvor: http://www.drava-life.hr