Klubovi ZŠRK

Amur Drnje – Botovo

B-Šport – Koprivnica

Carp Podravina – Koprivnica

Drava – Hlebine

Đelekovec – Đelekovec

Hlebine – Hlebine

Ivan Generalić – Sigetec

Ješkovo – Gola

Karas – Kuzminec

Koprivnica – Koprivnica

La Ban – Peteranec

Otočka – Otočka

Podravka – Koprivnica

Smuđ – Novačka

Smuđ – Legrad

Šaran – Gotalovo

Šoderica – Koprivnica

Štuka – Torčec


Pozivamo sve klubove da na dobivenom obrascu dostave podatke o klubovima zbog ažuriranja stranice i drugih potreba zajednice.