Ribočuvarska služba

Zajednica ima 2 stalno aktivna  ribočuvara, te desetak  ribočuvara koji se angažiraju prema potrebi. 
Ribočuvar svoj identitet dokazuje iskaznicom ribočuvara. Ribočuvar je službena osoba i ima zakonom regulirane ovlasti vršenja kontrole ribolovnih dozvola, ulova, opreme i osoba  koja se nalaze ili prolaze pored ribolovnih voda.

RIBOČUVARSKA SLUŽBA 

Ribočuvari ZSRK Koprivnica dostupni su Vam na sljedećim telefonima: 
091/6800 600,091/6800 601,091/6800 603, 091/6800 604 i 091/6800 605 za cijelo ribolovno područje.

Voditelj ribočuvarske službe: 091/6800 603.

Aktivnosti ribočuvarske službe dostupne su na Facebook grupi Čuvari voda