OBAVIJEST ZŠRK Koprivnica

Poštovani ribiči, nakon što se izvrši poribljavanje voda kojima gospodari ZŠRK Koprivnica odlukom UO ZŠRK Koprivnica na snazi je ZABRANA obavljanja ribolova na svim vodama u trajanju od 30 dana od dana poribljavanja za sve vrste riba.

Ribolov je dozvoljen na vodama „ulovi i pusti“ uz najavu i poštivanje propisanih mjera za tu vodu. kao i na svim tekućicania ( r. Drava, r. Mura…. )

Nakon isteka 30 dana štuku je dozvoljeno loviti na: Šoderici. Loka 1 i 2, Gabajeva Greda i. Autoput 1-3, Hintov, Novačka, V. i M. Ješkovo, Gornje ledine i Ribnjak.

Zabrana ribolova na štuku na slijedećim vodama je do 01.02,2021. godine: Jegeniš, Vidak, Betonara, Dezinfekcija, Kencel, jezera u Kuzmincu , Prosenica I i 2. Šloprog i Tramvajica.

Intenzivni nadzor na vodama provoditi će riboćuvarska služba

Bistro!